Често задавани въпроси

Не. Отговорите не са автоматични. Отговаря ви астролог, след като се запознае с вашия въпрос.

За въпроси от общ характер и партньорски анализ до 72 часа или до три дни. За годишна прогноза до 4 дни. При повече въпроси зададени от един потребител не гарантираме тези срокове.

За въпроси от общ характер или партньорски анализ до 300 знака заедно с интервалите. За годишна прогноза до 2500 знака заедно с интервалите.

В мобилното приложение според условията на плащане на Гугъл Плей. В сайта Astrohouse с

PayPal и ePay.

Електронните системи PayPal и ePay удържат такса.

В ePay работата в сайта е на български език и не е задължително да имате банкова карта, за да извършите плащане.

Ще я получите на имейла от регистрацията.

Те са описани в Раздел V на Условията за ползване.

Задаването на въпроса е свързан със специфично събитие и с часа, в който го задавате и мястото./ прим. 16,48 ч гр. София/. Старайте се въпросът да е дефиниран еднозначно и да е ясен за вас. Ако ви е отнело дълго време да го формулирате, по-добре не го задавайте. Това често говори, че не е назрял момента да получите отговор.

Срок – хорарната астрология отговаря на въпроси, чието изпълнение може да се очаква до 3 месеца. Ако знаете, че въпросът ви има по-далечна перспектива на изпълнение, се препоръчва да го отнесете към „Въпроси от общ характер”

Отговорите в хорарната астрология може да са много лаконични. Често се ограничават до Да или Не. Помислете, преди да зададете такъв въпрос, дали такъв отговор ви е достатъчен.

Какви въпроси могат да бъдат задавани чрез хорарната астрология

 • За изгубени вещи или животни – „Къде е? Ще го намеря ли? Откраднат ли е?”
 • Ще получите ли пари, които ви дължат?
 • Ще получите ли работата, за която сте кандидатствали?
 • Срещата или пътуването ще мине ли успешно?
 • Ще спечелите ли конкурс?
 • Ще продадете ли/купите ли имот?
 • За това дали ще реализирате сделка, ще подпишете ли договор /водите преговори и е ясно, че ще има изход/.

На тези въпроси има смисъл, само ако става въпрос за конкретено решение, което трябва да се вземе в момента.

 • Ще се омъжа ли/оженя ли –Ако нямате предвид да се обвържете с конкретен човек и не го очаквате, по-добре е да зададете въпроса си в раздела „Въпроси от общ характер” понеже перспективата на изпълнение може да е по-далеч във времето.

Изпълнението им е често в продължение на вашия живот и показва потенциала на картата ви по дадена тема.

Тук ще отговорим на въпрос по една тема от вашата карта.
Примерно:

 • Ще имам ли по-добри шансове, ако отида на работа/да живея в чужбина?
 • Планувам да живея в САЩ /примерно/, гр. Х – как ще се промени живота ми с това?
 • Каква професия е подходяща за мен?
 • Ще си намеря ли работа? Или ще си намеря ли нова работа? Момента подходящ ли е за смяна?
 • Ще се омъжа ли/оженя ли?
 • Ще имам ли деца?
 • Кога е подходящо да продам/купя имот?
 • Избор на дата за събитие – подаване на документи, провеждане на важен разговор и т.н.

Тук не правим избор за дата на раждане на дете. Семейната динамика е обект на обширна тема.

В сайта и в приложението регистрациите са отделни.