Често задавани въпроси

Машина ли отговаря на въпросите ми?

Не. Отговорите не са автоматични. Отговаря ви астролог, след като се запознае с вашия въпрос.

Кога ще ми бъде изпратен отговор?

За хорарна астрология до 48 часа или до два дни. За въпроси от общ характер до 72 часа или до три дни. За годишна прогноза до 4 дни. При повече въпроси зададени от един потребител не гарантираме тези срокове.

Колко думи ще получа като отговор?

За хорарен въпрос или от общ характер, респективно, от два до 300 знака заедно с интервалите. За годишна прогноза до 2500 знака заедно с интервалите.

Как да платя

В мобилното приложение според условията на плащане на Гугъл Плей. В сайта Astrohouse с

PayPal и ePay.

Електронните системи PayPal и ePay удържат такса.

В ePay работата в сайта е на български език и не е задължително да имате банкова карта, за да извършите плащане.

Как ще си получа прогнозата?

Ще я получите на имейла от регистрацията.

При какви условия мога да изискам възстановяване на сума?

Те са описани в Раздел V на Условията за ползване.

Какво е хорарна астрология?

Задаването на въпроса е свързан със специфично събитие и с часа, в който го задавате и мястото./ прим. 16,48 ч гр. София/. Старайте се въпросът да е дефиниран еднозначно и да е ясен за вас. Ако ви е отнело дълго време да го формулирате, по-добре не го задавайте. Това често говори, че не е назрял момента да получите отговор.

Срок – хорарната астрология отговаря на въпроси, чието изпълнение може да се очаква до 3 месеца. Ако знаете, че въпросът ви има по-далечна перспектива на изпълнение, се препоръчва да го отнесете към „Въпроси от общ характер”

Отговорите в хорарната астрология може да са много лаконични. Често се ограничават до Да или Не. Помислете, преди да зададете такъв въпрос, дали такъв отговор ви е достатъчен.

Какви въпроси могат да бъдат задавани чрез хорарната астрология

 • За изгубени вещи или животни – „Къде е? Ще го намеря ли? Откраднат ли е?”
 • Ще получите ли пари, които ви дължат?
 • Ще получите ли работата, за която сте кандидатствали?
 • Срещата или пътуването ще мине ли успешно?
 • Ще спечелите ли конкурс?
 • Ще продадете ли/купите ли имот?
 • За това дали ще реализирате сделка, ще подпишете ли договор /водите преговори и е ясно, че ще има изход/.

На тези въпроси има смисъл, само ако става въпрос за конкретено решение, което трябва да се вземе в момента.

 • Ще се омъжа ли/оженя ли –Ако нямате предвид да се обвържете с конкретен човек и не го очаквате, по-добре е да зададете въпроса си в раздела „Въпроси от общ характер” понеже перспективата на изпълнение може да е по-далеч във времето.

Въпрос от общ характер

Изпълнението им е често в продължение на вашия живот и показва потенциала на картата ви по дадена тема. Препоръчваме да не задавате въпроси за годишна прогноза, защото предвидения обем на нашия отговор /до 300 знака заедно с интервалите/ не е достатъчен, за да изчерпа такава тема.

Тук ще отговорим на въпрос по една тема от вашата карта.
Примерно:

 • Ще имам ли по-добри шансове, ако отида на работа/да живея в чужбина?
 • Планувам да живея в САЩ /примерно/, гр. Х – как ще се промени живота ми с това?
 • Каква професия е подходяща за мен?
 • Ще си намеря ли работа? Или ще си намеря ли нова работа? Момента подходящ ли е за смяна?
 • Ще се омъжа ли/оженя ли?
 • Ще имам ли деца?
 • Кога е подходящо да продам/купя имот?
 • Избор на дата за събитие – подаване на документи, провеждане на важен разговор и т.н.

Тук не правим избор за дата на раждане на дете. Семейната динамика е обект на обширна тема.

Не мога да се логна в сайта с профила си от мобилното приложение

В сайта и в приложението регистрациите са отделни.