Юпитер в Близнаци 2024-2025

Юпитер в Близнаци 2024 – 2025. Сатурн квадрат Юпитер.

Големият добротворец Юпитер преминава в Близнаци. Секторът от картата ви, която Юпитер активира е сферата от живота, от която можете да очаквате най-големите успехи за периода. През 2024 Юритер ще се натъкне на провокативния акпект квадрат на Сатурн и този етусиазъм ще получи своята реална оценка.

Кои теми ще активира във Вашата карта и какво можете да обаквате от този транзит, можете да разберете от приложеното видео.