Цени на услугите:

  • Отговор на въпрос в раздел „Хорарна астрология” – 9,99 лв
  • Отговор на въпрос „Въпроси от общ характер” – 29,99 лв
  • Отговор на въпрос "Годишна прогноза" - 79 лв