Какво е хорарната астрология?

В този сектор се задават въпроси, на които очакваната перспектива на изпълнение е до три месеца.

Задаването на въпроса е свързан със специфично събитие и с часа, в който го задавате и мястото./ прим. 16,48 ч в гр. София/. Старайте се въпросът да е дефиниран еднозначно и да е ясен за вас. Ако ви е отнело дълго време да го формулирате, по-добре не го задавайте. Това често говори, че не е назрял момента да получите отговор.

Какви въпроси могат да бъдат задавани?

Например:

  • За изгубени вещи или животни - „Къде е? Ще го намеря ли? Откраднат ли е?”
  • Ще получите ли пари, които ви дължат?
  • Ще получите ли работата, за която сте кандидатствали?
  • Срещата или пътуването, което сте планирали ще мине ли успешно?
  • Ще спечелите ли конкурс, в който участвате?
  • Ще продадете ли/купите ли имот?
  • За това дали ще реализирате сделка, ще подпишете ли договор /водите преговори и е ясно, че ще има изход/.

Кога ще получите отговор от наша страна?

Отговор ще получите до 48 часа /или до два дни/ след изпращането/заплащането на въпроса. Отговора съдържа от два до триста знака включително интервалите.

Астрологичната карта се тълкува от астролог.

Цена на услугата 9.99 лв.

» Задайте своя въпрос