Въпроси от общ характер

За да ви бъде отговорено е необходимо да въведете вашите дата, място и час на раждане в съответната форма. С неизвестен или приблизителен час на раждане работата по картата е затруднена.

Какви въпроси могат да бъдат задавани?

Например:

  • Ще имам ли по-добри шансове, ако отида на работа/да живея в чужбина?
  • Планувам да живея в САЩ /примерно/, гр. Х – как ще се промени живота ми с това?
  • Каква професия е подходяща за мен?
  • Ще си намеря ли работа? Или ще си намеря ли нова работа? Момента подходящ ли е за смяна?
  • Ще се омъжа ли/оженя ли?
  • Ще имам ли деца?
  • Кога е подходящо да продам/купя имот?
  • Избор на дата за събитие – подаване на документи, провеждане на важен разговор и т.н.

Разбира се, тези въпроси са само примери. Можете да задавате въпроси по ваше усмотрение.

Тук не правим избор за дата на раждане на дете. Тази тема е обект на повече проучване.

Кога ще получите отговор от наша страна?

Отговор ще получите до 72 часа /или до три дни/ след задаване на въпроса. Той съдържа до триста знака заедно с интервалите.

Астрологичната карта се тълкува от астролог.

Цена на услугата 29.99 лв.

» Задайте своя въпрос