Марс тригон Уран на 11.03.

Марс тригон Уран е аспектът на щастливата случайност. Хванете я на 11-ти март. Марс ще ви даде много енергия и хармоничния аспект към планетата на внезапните случки - Уран ще възнагради инициативността ви.