Марс квадрат Венера на 25.02.2018

При Марс квадрат Венера не търсете сътрудничество и съмишленици. Двете планети няма да работят в съзвучие. Чувствата ще бъдат наранени и ако преживеете раздяла, ще бъде болезнена. Не търсете разбиране, не се обяснявайте. Няма преговори. Въобще изберете друг ден да се скарате. Ако с половинката се цупите един на друг, не прекарвайте 24 - 25.02. в общи занимания. Ще ви мине до седмица.