Астрохаус е сайт и мобилно приложение за астрология, в което можете да задавате въпроси за събития свързани с вас или любимите ви хора. Избрали сме тази форма на запитване, защото смятаме, че често хората се интересуват от най-близкото развитие на техните планове или търсят отговор само на един въпрос. Съвременните комуникационни средства ни дават възможност да общуваме във време удобно за нас, независимо къде се намираме. От нас получавате писмен отговор, който е не само удобство, но и ви дава възможност от перспектива на времето да осмислите миналите събития. 

На въпросите ви отговаря астролог /отговорите не се генерират автоматично от машина/.

Астрологията е форма на информираност. Отговорите, които получаваме с астрологичните прогнози са нашата пътна карта. Всеки един от нас, като човек, носи отговорност за решенията, които взима в живота си.